فرهاد قائمیان فرهاد قائمیان

 

 

فرهاد قائمیان در سال ۱۳۴۴ در اردبیل ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۰ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﻣﺮﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎ ﻭﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

از سنین کودکی، جادوی هنر، مسحورم کرده بود. صحنه ی تئاتر و پرده ی نقره ایی سینما برایم خیال انگیز بود و کلک خیالم را تا دوردستهای آبی کودکانه می برد. با حمایت و تشویق خانواده ام و حمایت براداران بزرگترم تئاتر را آموختم و این هنر متعالی مرا با سینما پیوند زد: تماشای بیشمار فیلم سینمایی و سپس ورود به عرصه ی سینمای هشت، کلنجار رفتن با دوربین، ساخت فیلم کوتاه، تدوین و گویندگی، تهیه کنندگی و مدیریت تولید و در نهایت بازیگری.

 

دانلود/ادامه مطلب